trang chủ

Nội thất cho các phòng đơn trong bệnh viện

Nội thất cho các phòng đôi trong bệnh viện

Nội thất cho phòng bệnh viện 4 giường .

Thi công  nội thất cho  các  phòng thí nghiệm, phòng mổ , phòng sạch .

 Thi công  các  phòng  khám , phòng sạch                  

                                               

                                                                                                   Nguồn : http://chixquang.com/

Dịch vụ khác

CÔNG TY MINH ĐỨC