trang chủ
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh triển khai lớp đào tạo liên tục chuyên đề “Hướng dẫn hoạt động phòng khám đa khoa”

Tổng số phòng khám đa khoa hiện đang tham gia hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 196 cơ sở. Sơ kết tình hình khám chữa bệnh của ngành y tế Thành phố 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy: trong tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, phòng khám đa khoa chiếm 6,7%, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trước tình hình trên, nhằm giúp cho các phòng khám đa khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tuân thủ những quy định pháp luật, từ ngày 30/7/2016 đến 20/8/2016 Sở Y tế tổ chức khoá đào tạo liên tục chuyên đề “Hướng dẫn hoạt động phòng khám đa khoa” với 13 chủ đề với nhiều nội dung cập nhật cần thiết cho bất cứ một phòng khám đa khoa nào.

Được biết, lớp tập huấn này là hoạt động khởi đầu trong kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh của Sở Y tế đã ban hành 21 chuẩn thiết yếu cho phòng khám đa khoa, hoạt động tiếp theo sẽ là đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa. Đây là một căn cứ thực tiễn để BHXH TP xem xét ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đối với các phòng khám đa khoa và để người dân biết và chọn lựa khi có nhu cầu đến khám chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa.

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 


CÔNG TY MINH ĐỨC